La štedda Cumeta

 

L’atru giurnu, chianu chianu,

šta ggirava ntra Šcaranu

e no sàcciu comu foi

veddi ncielu nnu fanoi;

 

nnu štiddoni crandi crandi

šta spiava a tutti vandi

e simbrava, comu sia,

s’era spiersu pi lla via.

 

Ddu bbagliori m’è cicatu

e ccussì m’àggiu ssittatu,

po’ nna vampa m’è curpitu,

m’è štunatu e rimbambitu.

 

A štu modu cuncirtatu,

nna vucedda m’è parlatu

e m’è dittu: “ssignuria,

si’ ddi quešta massaria?”.

 

Sini -ticu- cce cumandi?

“Vau acchiandu ti šti vandi

libbertà, paci e amori

ti purtari allu Signori”.

 

L’àggiu tittu, Štedda mia,

torna puru allu Mmissia,

tilli ca, a štu Paisi,

štamu tutti muerti ccisi.

 

Tilli comu ticu iu:          

Libbertà no parturiu

Paci no nn’è mai figghiata,

Amori s’è, ormai, štagghiata.

 

Tilli puru allu Mmamminu

cu ndi uarda ti vicinu

ca parlandu cu dicenza,

no nc’è nuddu ca ndi penza.

 

Pi Natali è rištata

solamenti nna calata

ti orgogliu ntussicatu,

ti suspiru suffucatu;

 

ti punioni e di crianza,

senza mancu la spiranza

cu lassamu pi lli fili

nnu Paisi cchiù civili.

 

(Catone Tersonio)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.