Tutt’anziemi…


Warning: Division by zero in /home/mhd-01/www.lisatiri.it/htdocs/wp-content/themes/Coliseum_Fever/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /home/mhd-01/www.lisatiri.it/htdocs/wp-content/themes/Coliseum_Fever/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /home/mhd-01/www.lisatiri.it/htdocs/wp-content/themes/Coliseum_Fever/functions.php on line 2

 

Tutt’anziemi lu facimu

pi lli fili ca tinimu,

cu lli tamu nna spiranza

ci sa’ s’ènchiunu la panza,

 

cu lla sciènza e lu cirvieddu

ntra štu mundu puvirieddu;

cu l’orgògliu ti la ggenti

ca no cerca pròpia nienti

 

nè a servi nè a patruni

o dda massa ti cugghiuni

mmašcarati ti putienti,

ti pulìtici fitienti

 

c’oramai s’ànnu vinduti

a dda sorta ti curnuti

ca li ttàccunu li mani

cu llu pilu ti puttani.

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.