Buon Natale! (di Catone Tersonio)

 

Štu Natali vau trištu

puru ca è natu Crištu,

mi šta cala ncunu nziddu

ti sutori friddu friddu.

 

Mi šta cantu na canzona

ma serai ca no n’è bbona,

no mi conta e no mi tici

no mi faci chiù filici.

 

Forz’è mègghiu cu la spìcciu,

cu mi lleu ti štu mpìcciu,   

cu mi nvèntu na passioni   

cu nni càccia štu maconi.

 

E allora sa’ cce fazzu?

lu Mmamminu mi v’a mbrazzu

mi lu štrengu e mi prisentu

ca šta chiangi, lu šta sentu,

vau ccussì, pur’a piggiami:

so’ Pippinu, falignami.

 

                                                                                                

   

 

Gius

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.