“Sciuvitia Santu” Preghiera dialettale – “Ccussì si lla rricorda nna cristiana anziana”


Warning: Division by zero in /home/mhd-01/www.lisatiri.it/htdocs/wp-content/themes/Coliseum_Fever/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /home/mhd-01/www.lisatiri.it/htdocs/wp-content/themes/Coliseum_Fever/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /home/mhd-01/www.lisatiri.it/htdocs/wp-content/themes/Coliseum_Fever/functions.php on line 2

  Ti sciuvitia Santu la Matonna si mesi lu mantu no sapia cu ci scia sola sola si partiu ncuntrau San Pietru an nanti “Dove vai Maria di pianto?” “Ho perso il figlio mio” Ddo l’à persu e ddo l’à acchiatu, vani a casa ti Pilatu” Tuppi ttuppi ti cretu all’òrturi “So’ Maria la svinturata” […]

Commenti (0)